2023

15. Juli 2023 - „50 Jahre Wildoner Schlossbergbühne

Wetter bedingter Ausweichtermin - 22. Juli 2023
21. September 2023 - „Hart & Zart“

Explosiv Graz - Bahnhofgürtel 55A / 8020 Graz
2. Dezember 2023 - „A Night At The MO.XX“

MO.XX Graz - Moserhofgasse 34 / 8010 Graz